OVER IBROX PROJECTEN

Ibrox Projecten voor (her)ontwikkeling van nieuw en bestaand onroerend goed.

Ibrox Projecten is een zelfstandige en onafhankelijke onderneming, welke zich bezig houdt met het (her)ontwikkelen van nieuw en bestaand onroerend goed. Wij onderscheiden ons van de gangbare projectontwikkeling, doordat wij ons bij voorkeur richten op onroerend goed met een maatschappelijke functie in combinatie met sociale woningbouw.

Transformatie en herbestemming van monumentale, leegstaande panden behoren ook tot ons portfolio. Bij de invulling van projecten gaan wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg, een project moet echter niet alleen interessant maar ook financieel haalbaar zijn.

Voor een overzicht van onze projecten scrollt u even door naar de projecten.

PROJECTEN

Projecten in ontwikkeling

Momenteel zijn er geen projecten in ontwikkeling.

PROJECTEN

Projecten gerealiseerd

Gerealiseerd, 2022

Nieuwbouw 40 sociale huurwoningen

LOCATIE Van Heutszlaan, Ede
PARTNER Woningcorporatie Woonstede

Gerealiseerd, 2020

Herontwikkeling en herbestemming dagbestedingslocatie

LOCATIE Langhoven, Bennekom
PARTNER Stichting Mooi Leven Huis, Stichting Philadelphia

Gerealiseerd, 2019

Herontwikkeling kantoorpand

LOCATIE Zandlaan, Ede
PARTNER Ladyline Ede, Safety and Protection

Gerealiseerd, 2018

Restauratie en herbestemming stalgebouw naar atelierwoningen

LOCATIE Arthur Koolkwartier, Ede
PARTNER Stichting Slak

Gerealiseerd, 2016

Herontwikkeling en herbestemming voormalig bankgebouw

LOCATIE Dorpsstraat, Bennekom
PARTNER Rabobank Vallei en Rijn

Gerealiseerd, 2015

Restauratie en herbestemming rijksmonument tot wooneenheden

LOCATIE Diamantstraat, Ede
PARTNER RIBW Arnhem en Veluwe Vallei

Gerealiseerd, 2014

Nieuwbouw groepswoning

LOCATIE Zuilestein, Ede
PARTNER RIBW Arnhem en Veluwe Vallei

Gerealiseerd, 2013

Herontwikkeling en herbestemming bedrijfspand

LOCATIE Hoefweg, Ede
PARTNER Restore Kringloop Ede

Gerealiseerd, 2013

Nieuwbouw private zwemschool

LOCATIE Zandlaan, Ede
PARTNER Zwemschool Zwemzeker